XVI sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zwołuję XVI Sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 12 kwietnia 2021r.  (poniedziałek) na godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1  Uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Chylonia za rok 2020;
4.2  Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Chylonia za rok 2020;
4.3  Zmiany w Planie Finansowym Dzielnicy Chylonia na 2021 rok;
4.4  Wskazanie  przedstawiciela Rady Dzielnicy Chylonia do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2021
Data udostępnienia informacji: 01.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2021 13:57 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska