XV sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 17 lutego 2021 r.

Zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 17 lutego 2021 (środa) na godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.02.2021