XIX sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 2 września 2021 r.

Zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 2 września 2021 r. (czwartek) na godz. 17:30, która odbędzie się w Ogrodzie Społecznym na świeżym powietrzu ul Zamenhofa 17.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4 Podjęcie Uchwały w sprawie:
   4.1 Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na rok 2022.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie miedzy sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021
Data udostępnienia informacji: 24.08.2021