XIV sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 7 stycznia 2021 (czwartek) na godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. odstąpienia od sfinansowania wymiany opraw LED w lampach drogowych ze środków Rady Dzielnicy Chylonia wskazanych w uchwale nr VII/9/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku,
4.2. wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2021 niewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020