XIII sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 25 listopada 2020 r.

Zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 25 listopada 2020 r. (środa) na godz. 17:30, która odbędzie się w systemie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z ich priorytetami,
4.2. wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Chylonia w Komitecie Rewitalizacji.
5. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020