XII sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 30 września 2020 r.

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 30 września 2020 r. godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

Porządek XII sesji Rady Dzielnicy Chylonia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie praworządności zwołania Sesji oraz zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na rok 2021.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020