XI sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 2 września 2020 r.

Porządek XI sesji
Rady Dzielnicy Chylonia
w dniu 2 września 2020 r. o godz. 17:30 w siedzibie rady (Szkoła Podstawowa Nr 10) ul. Morska 192
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
5. Przedstawienie sprawozdania z konsultacji z mieszkańcami w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 r.,
6.2. dofinansowania zadania z Budżetu Obywatelskiego CHY/0034 „Modernizacja sceny w Parku Kilońskim” w kwocie 100.000 zł,
6.3. dofinansowania projektu budowy „Radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Morskiej” w kwocie 260.000 zł,
6.4. zmiany uchwały VII/7/2019 w sprawie wstępnej listy zadań remontowo – inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023,
6.5. przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych wg priorytetu, wskazanych do realizacji na lata 2019-2023.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2020 13:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik