X sesji Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 3 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Chylonia  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/131/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 474), zwołuję sesję Rady Dzielnicy Chylonia na dzień 3 czerwca 2020r. , o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Chylonia, tj. przy ul. Morskiej 192 w Gdyni.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 3 czerwca 2020 r. następującego porządku obrad:
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
5.      Podjecie uchwał w sprawach:
5.1.   zmiany Planu Finansowego Rady na rok 2020r.
5.2.   przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Chylonia za rok 2019.
5.3.   sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Chylonia za rok 2019
5.4.   wskazania listy zadań inwestycyjnych priorytetowych
6.      Wolne wnioski i informacje.
7.      Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8.      Zakończenie obrad.
 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2020 10:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.05.2020 14:03 Aktualizacja treści Inez Heine
22.05.2020 14:02 Aktualizacja treści Inez Heine
22.05.2020 14:00 Dodanie informacji Inez Heine