V sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 30 września 2019 r.

V SESJA Rady Dzielnicy Chylonia
30 września 2019 rok godz. 17:30
siedziba Rady Dzielnicy Chylonia ul. Morska 192

Porządek:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Dzielnicy.
4. Podjęcie Uchwały o przyjęciu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na 2020 rok.
5. Informacja Przewodniczącego o działaniach Zarządu między Sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej Sesji.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2019
Data udostępnienia informacji: 20.09.2019