IV sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 11 września 2019 r.

W dniu 11 września 2019 roku o godz. 17:30 w siedzibie rady odbędzie się IV Sesja Rady Dzielnicy Chylonia.

Porządek:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
3. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chylonia na 2020 rok.
5. Informacja przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
6. Omówienie procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 - 2023.
7. Sprawy bieżące.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019