II sesja Rady Dzielnicy Chylonia z dnia 15 maja 2019 r.

Porządek obrad
II sesji Rady Dzielnicy Chylonia
15 maja 2019 r., godz. 17:30,
w siedzibie rady (SP 10 ul. Morska 192)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Dzielnicy Chylonia.
4. Przedstawienie "Zasad współpracy Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy".
5. Powołanie Komisji problemowych:
- remontowo - inwestycyjnej,
- sportu i kultury.
6. Mapa remontowa dzielnicy (zaniedbań).
7. Sprawy różne.
8. Ustalenie terminu następnej Sesji.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Chylonia
Marek Dąbkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019