XXXI sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 27 września 2023 r.

Zwołuję XXXI sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na dzień 27 września 2023 r. na godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy w Gdyni przy ul. Artura Grottgera 19 (budynek Szkoły Podstawowej nr 23).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2024.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy
dr Wojciech Ogrodnik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023