XXV sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 28 września 2022r.

Zwołuję XXV sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na dzień 28 września 2022 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Artura Grottgera 19 (budynek Szkoły Podstawowej nr 23)
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1 uchwalenia Planu Finansowego Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2023,
4.2 zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2022.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej Sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
dr Wojciech Ogrodnik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2022
Data udostępnienia informacji: 20.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2022 09:24 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska