XVI sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 12 maja 2021 r.

Porządek obrad XVI sesji
Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 12.05.2021 r. godz.18:00
w trybie zdalnym
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1. wskazania do realizacji listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023,
4.2. wydania opinii Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na temat planowanego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Górnej,
4.3. zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2021.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
dr Wojciech Ogrodnik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021