XII sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 30 września 2020 r.

Zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na dzień 30 września 2020 r. o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, przy ul. Artura Grottgera 19 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1. zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na rok 2020,
4.2. przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana na rok 2021.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Sprawozdanie komisji konkursowej „Gdynia w kwiatach”.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie dyżurów radnych.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Lucyna Walczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.09.2020
Data udostępnienia informacji: 22.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2020 11:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.09.2020 08:29 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska