IX sesja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana z dnia 4 marca 2020 r.

Porządek obrad IX sesji
Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 4 marca 2020 r. godz.18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Legionów 67
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na temat organizacji ruchu pomiędzy ulicami: Kopernika- Legionów- Redłowska.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.02.2020
Data udostępnienia informacji: 25.02.2020