XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Witomino z dnia 20 lutego 2024 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Witomino – przyjętego Uchwałą nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 492) zwołuję XXXVIII sesję Rady Dzielnicy Witomino na dzień 20 lutego 2024 r. na godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino mieszczącej się w Gdyni przy ul. Stawnej 4-6 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 12).
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Witomino.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Witomino.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Dzielnicy Witomino.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/44/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2023 na rok 2024.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Witomino
Joanna Ołownia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 05.02.2024
Data udostępnienia informacji: 05.02.2024