XXXII sesja Rady Dzielnicy Witomino z dnia 16 maja 2023 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Witomino – przyjętego Uchwałą nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 492 ) zwołuję XXXII sesję Rady Dzielnicy Witomino na dzień 16 maja 2023 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino mieszczącej się w Gdyni  przy ul. Stawnej 4-6 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 12).
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Witomino.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy Witomino.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Witomino.
5. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
  
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Witomino
Joanna Ołownia
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2023
Data udostępnienia informacji: 27.04.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 17:16 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska