XXVI sesja Rady Dzielnicy Witomino z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Witomino – przyjętego Uchwałą nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 492 ) zwołuję XXVI sesję Rady Dzielnicy Witomino na dzień 30 sierpnia 2022r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino mieszczącej się w Gdyni (budynek Szkoły Podstawowej Nr 12) przy ul. Stawnej 4-6.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Witomino
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Witomino
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy Witomino
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Witomino na rok 2023 (druk 1)
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski
8. Ustalenie terminu następnej sesji
9. Zakończenie obrad
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Witomino
Joanna Ołownia
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 10.08.2022
Data udostępnienia informacji: 10.08.2022