XX sesja Rady Dzielnicy Witomino z dnia 23 listopada 2021 r.  

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Witomino – przyjętego Uchwałą nr V/149/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu Dzielnicy Witomino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 492 ) zwołuję XX sesję Rady Dzielnicy Witomino na dzień 23 listopada 2021r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Stawnej 4-6 w Gdyni
Proszę o zastosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Witomino.
2. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Dzielnicy Witomino.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Dzielnicy Witomino.
4. Relacja ze spotkania na temat zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego.
5. Organizacja Mikołajkowych Zawodów Pływackich.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Witomino
Joanna Ołownia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2021
Data udostępnienia informacji: 15.11.2021