X sesja Rady Dzielnicy Witomino z dnia 3 marca 2020 r.

Porządek obrad
X sesji Rady Dzielnicy Witomino
3 marca 2020 r., godz. 18:00
w siedzibie Rady, ul. Stawna 4-6
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Witomino.
2. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
4. Spotkanie z pełnomocnikiem Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany projektu planu finansowego Rady Dzielnicy na rok 2020.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020