XXXIX sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 16 marca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.473) zwołuję XXXIX sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 16 marca 2023 roku, o godz.18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej 93 .

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4a) uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino za rok 2022,
  4b) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino za rok 2022.
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
Sebastian Gańczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 06.03.2023
Data udostępnienia informacji: 06.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2023 08:42 Aktualizacja treści Barbara Woźniak