XXXIII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 22 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.473) zwołuję XXXIII sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 22 czerwca 2022 roku, o godz.18.00 w SP nr 37 ul. Wiczlińska 93.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie wydarzeń kulturalnych w Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino:
- Piknik ze strażakami w dniu 26 czerwca 2022 roku
- Teatr w dzielnicy w sezonie jesienno - zimowym
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
Sebastian Gańczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2022
Data udostępnienia informacji: 14.06.2022