XXVIII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 28 lutego 2019 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 28 lutego (czwartek) 2019 r. o godz. 18.30:
 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RD Chwarzno-Wiczlino.
5.    Omówienie realizowanych inwestycji.
6.    Podsumowanie działalności rady dzielnicy w kadencji 2015 - 2019.
7.    Przedstawienie istniejących problemów do rozwiązania na terenie  dzielnicy.
8.    Ustalenie terminu następnej Sesji.
9.    Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Chwarzno Wiczlino
Małgorzata Białoskórska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 12:00 Korekta Ewa Mącik