XXVII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 17 stycznia 2019 r.

XXVII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r., o godz. 18.30 w siedzibie rady.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RD Chwarzno-Wiczlino.
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii  na temat zmiany Statutu Dzielnicy.
6.    Omówienie realizowanych inwestycji.
7.    Przedstawienie zaistniałych wydarzeń na terenie  dzielnicy.
8.    Ustalenie terminu następnej Sesji.
9.    Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 10.01.2019
Data udostępnienia informacji: 10.01.2019