XXVI Sesja Rady Dzilenicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 13 grudnia 2018 r.

XXVI Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino odbędzie się w dniu 13 grudnia  (czwartek) 2018 roku, o godz. 18.30

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RD Chwarzno Wiczlino.
5.    Uchwała w sprawie przesunięcia niewykorzystanych w 2018 roku środków.
6.    Omówienie odbytych wydarzeń
7.    Harmonogramy realizowanych inwestycji.
8.    Ustalenie terminu następnej Sesji
9.    Zakończenie obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018