XXV Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 8 listopada 2018 r.

XXV Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 8 listopada 2018 r.
 
Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino [załącznik do uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/502/04 z dnia 22 września 2004 r. ze zm.1]
 
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 8 listopada  2018 roku o godzinie 19.15 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 48 ul. Jowisza w Gdyni.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w dniu 8 listopada 2018 r.:
1.      Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.      Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 11 października 2018 r.
4.      Rezygnacja Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 6 listopada 2018 r. tj.:
a) Przedstawienie pisma Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 6 listopada 2018 r.
b) Podjęcie uchwały w sprawie:
Przyjęcia rezygnacji Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - projekt uchwały druk nr 1,
5.      Zarządzenie wyboru Przewodniczącego Zarządu
a) Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino projekt uchwały druk nr 2,
b) Ogłoszenie na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino:
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - projekt uchwały druk nr 3,
- Wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - projekt uchwały druk nr 4.
6.      Wolne wnioski.
7.      Wyznaczenie terminu następnej sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
8.      Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący  Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Jakub Ubych
 

________
1)ze zm. wynikającymi z uchwał Rady Miasta Gdyni: zm. uchwała nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642) ;uchwała nr XLVI/1075/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2509);uchwała nr XLVII/1147/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 3001);uchwała nr XLV/928/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3041);
uchwała nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 02.11.2018
Data udostępnienia informacji: 02.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2018 11:18 Aktualizacja treści Inez Heine