XXIX sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 10 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.473) zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 10 grudnia 2021 roku, o godz.18.00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Teams.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podsumowanie działalności Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w 2021 r.
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
Sebastian Gańczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2021 12:08 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska