XXIV sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 11 października 2018 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
11 października  czwartek 2018 godz. 18.30
 
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RD Chwarzno Wiczlino.
5.    Uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego RDCHW na 2019 rok.
6.    Omówienie odbytych wydarzeń
7.    Karta Mieszkańca.
8.    Harmonogramy realizowanych inwestycji.
9.    Ustalenie terminu następnej Sesji
10.                       Zakończenie obrad
 
 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
Jakub Ubych
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018