XXII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 29 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXII sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
29 czerwca 2018 godz. 18.00
 
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RD Chwarzno Wiczlino
5. Uchwała w sprawie znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6. Podsumowanie Pikniku oraz Strefy Kibica oraz omówienie wydarzeń nas czekających.
7. Ustalenie terminu następnej Sesji
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
Jakub Ubych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2018
Data udostępnienia informacji: 22.06.2018