XXII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.473) zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 22 kwietnia 2021 r. o godz.18:00. W związku z panującą sytuacją epidemiczną sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.a. upoważnienia Zarządu dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do wydawania opinii dotyczących zmian w stałej organizacji ruchu w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino,
4.b. zmiany planu finansowego Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na 2021 r.
5. Informacje Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
Małgorzata Białoskórska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 13.04.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2021 16:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik