XXI Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 19 kwietnia 2018 r.

XXI Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino [załącznik do uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/502/04 z dnia 22 września 2004 r. ze zm.1]
 
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 19 kwietnia  2018 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 48 ul. Jowisza w Gdyni.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 19.04. 2018 r. następującego porządku obrad sesji:
1.      Otwarcie XXI sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
a.     Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie: zwiększenia alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji oświetleniowych.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do realizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Joahimczyka  
6.      Podjęcie uchwały w sprawie projektów kierowanych pod głosowanie w ramach programu Przyjazna Dzielnica.
7.      Informacje o działalności Zarządu i Radnych w okresie między sesjami w tym: działania związane z ul. Krauzego, ul. Równoległą, ul. Chwarznieńską, ul. Perkoza, ul. Stankiewicza, ul. Temidy, ul. Mitry, ul. Jowisza.
8.      Realizacja projektu: „Piknik ze strażakami i wymianą sąsiedzką w tle”.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminy kolejnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.   
 
Przewodniczący  Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Jakub Ubych
 
 
 

________
1)ze zm. wynikającymi z uchwał Rady Miasta Gdyni: zm. uchwała nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642) ;uchwała nr XLVI/1075/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2509);uchwała nr XLVII/1147/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 3001);uchwała nr XLV/928/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3041);
uchwała nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.04.2018
Data udostępnienia informacji: 13.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2018 09:44 zatwierdzenie Michał Kowalski