XX Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 11 stycznia 2018 r.

XX Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino [załącznik do uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/502/04 z dnia 22 września 2004 r. ze zm.1]
 
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 11 stycznia  2018 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Przedszkola nr 58 ul. Kwiatkowskiej w Gdyni.
 
1.      Proponuję przyjęcie w dniu 11.01. 2018 r. następującego porządku obrad sesji:
2.      Otwarcie XX sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
a.     Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie: przeniesienia niewykorzystanych środków Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino na rok 2018.  
6.      Informacje o działalności Zarządu i Radnych w okresie między sesjami, omówienie korespondencji oraz interpelacje. 
7.      Przedstawienie proponowanego harmonogramu realizacji inwestycji.
8.      Podział obowiązków w związku z aktywnością Rady Dzielnicy w związku z obchodami urodzin Gdyni (10 lutego 2018 r.).
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminy kolejnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.   
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Jakub Ubych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2018 09:33 zatwierdzenie Michał Kowalski