XLI sesja Rady Dzielnicy w dniu 15 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1Statutu Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.473) zwołuję XLI sesję Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino na dzień 15 czerwca 2023 roku, o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej 93.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Dzielnicy
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL sesji Rady Dzielnicy z dnia 11 maja 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino na rok 2023
  5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami
  6. Wolne wnioski i informacje
  7. Ustalenie terminu kolejnej sesji
  8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
Sebastian Gańczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 01.06.2023
Data udostępnienia informacji: 01.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2023 13:46 Korekta Barbara Woźniak
01.06.2023 13:45 Korekta Barbara Woźniak