XII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino z dnia 12 marca 2020 r. - odwołana

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, decyzją Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie:
- sesje Rad Dzielnic,
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic,
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami.


Porządek obrad
XII sesji Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino
w dniu 12 marca 2020 r. godz.18:00
w SP nr 37, ul. Wiczlińska 93
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020 r. Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
5. Informacje Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2020
Data udostępnienia informacji: 04.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 08:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.03.2020 13:54 Aktualizacja treści Ewa Mącik