VI sesja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino z dnia 30 września 2019 r.

Porządek obrad
VI sesji Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino
 
w dniu 30.09.2019 r. godz.18:00
w SP 37 ul. Wiczlińska 93
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Dyskusja nad planem finansowym Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
5.a. przyjęcia planu finansowego Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na rok 2020.
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami
7. Wolne wnioski i informacje
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji
9. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2019
Data udostępnienia informacji: 20.09.2019