V sesja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino z dnia 12 września 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino
w dniu 12.09.2019 r. godz.18:00 w SP 37 ul. Wiczlińska 93
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Dzielnicy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Dyskusja nad projektem planu finansowego Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na rok 2020.
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami
7. Wolne wnioski i informacje
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji
9. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.09.2019
Data udostępnienia informacji: 04.09.2019