II sesja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino z dnia 16 maja 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
II sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
z dnia 16 maja 2019 r., godz. 18:00, siedziba rady dzielnicy (Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Jowisza 60)
 
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie listy obecności i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu między sesjami.
5. Przedstawienie Planu Finansowego na rok 2019.
6. Przedstawienie inwestycji realizowanych w ramach budżetu inwestycyjnego 2016 – 2019.
7. Omówienie "Pikniku ze strażakami" (projekt realizowany w ramach Przyjaznej Dzielnicy).
8. Wstępne omówienie „Kina pod Chmurką” (projekt realizowany w ramach Przyjaznej Dzielnicy).
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Termin kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2019 13:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
10.05.2019 11:38 Dodanie informacji Ewa Mącik