XX sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 16 lutego 2021 r.

Porządek obrad
XX sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 16 lutego (wtorek) 2021 r. godz. 18:00
– sesja w trybie zdalnym
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Dzielnicy z dnia 14 stycznia 2021 r.
5. Informacje przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały nr XIX/38/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.,
6.2. uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Wielki Kack za rok 2020,
6.3. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Wielki Kack za rok 2020,
6.4. ustawienia w priorytecie gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych kierowanych do konsultacji społecznych w dzielnicy Wielki Kack, wybranych z listy wstępnych zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy na lata 2019-2023,
6.5. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy Wielki Kack, wybranych z listy wstępnych zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy na lata 2019-2023.
7. Omówienie korespondencji.
8. Wolne wnioski.
9. Podanie propozycji terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Wielki Kack
Piotr Szpajer

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2021 10:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik