XVII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 27 października 2020 r.

Porządek obrad
XVII sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 27 października (wtorek) 2020 r. godz. 18:00

(sesja w systemie zdalnym, bez udziału mieszkańców)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy z dnia 30.09.2020 r.
5. Informacje przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 zmiany uchwały nr XVI/29/2020 z dnia 30 września 2020 r.
6.2 zmiany uchwały nr VII/12/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.
6.3 upoważnienia Zarządu Dzielnicy Wielki Kack do działania w sprawach należących do właściwości Rady Dzielnicy.
7. Kontynuacja dyskusji na temat wskazania kolejnych zadań z listy zamierzeń inwestycyjno-remontowych do etapu konsultacji społecznych.
8. Omówienie korespondencji.
9. Wolne wnioski.
10. Podanie propozycji terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2020 14:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2020 13:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik