XVI sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 30 września 2020 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 30 września (środa) 2020 r. godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy – SP 20, ul. Starodworcowa 36, Gdynia
(stołówka – sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Dzielnicy z dnia 10.09.2020 r.
5. Informacje przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz z XIV posiedzenia Zarządu z dnia 30.09.2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia Planu Finansowego na rok 2021,
6.2. zmiany uchwały nr VII/12/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.,
6.3. zmiany uchwały nr XIII/21/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
6.4. zmiany uchwały nr XV/28/2020 z dnia 10 września 2020 r.
7.  Dyskusja na temat wskazania kolejnych zadań z listy zamierzeń inwestycyjno-remontowych do etapu konsultacji społecznych wraz z nadaniem wybranym zadaniom priorytetów.
8.  Omówienie korespondencji.
9.  Wolne wnioski.
10. Podanie propozycji terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 09:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik