XL sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 27 września 2023 r

Porządek obrad
XL sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 27 września (środa) 2023 r. godz. 18:00
w siedzibie RD w Gdyni przy ul. Starodworcowej 36 (budynek SP 20):

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy z dnia 6 września 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego dzielnicy Wielki Kack na 2024 rok.
6.  Informacja przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.  Omówienie korespondencji.
8.  Wolne wnioski.
9.  Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Wielki Kack
Piotr Szpajer

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023