XI sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 3 marca 2020 r.

Porządek obrad
XI sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 3 marca (wtorek) 2020 r. godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Dyskusja z mieszkańcami.
5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy z dnia 4 lutego 2020 r.
6. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie nowej koncepcji organizacji ruchu przy kościele św. Wawrzyńca zaproponowanej przez ZDiZ po spotkaniu w dniu 14 lutego br.
8. Ustalenie przebiegu pikniku dzielnicowego w dniu 3 maja 2020 r.
9. Uzgodnienie lokalizacji ustawienia nowych ławek w dzielnicy celem przekazania informacji do ZDiZ.
10. Dyskusja na temat wyboru zadań inwestycyjnych, które Rada Dzielnicy wskaże w pierwszej kolejności do realizacji do Biura ds. Dzielnic.
11. Omówienie korespondencji.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
14. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020