X sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 4 lutego 2020 r.

Porządek obrad X sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 4 lutego (wtorek) 2020 r. godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Dyskusja z Panią Martą Szymańską, dyrektor SP 20 na temat prognozowanego obniżenia współczynnika zmianowości w szkole w najbliższych latach.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Dzielnicy z dnia 7 stycznia 2020 r.
6. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami w tym sprawozdanie z posiedzenia zarządu z dnia 21 stycznia 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii przez Radę Dzielnicy odnośnie organizacji ruchu przy kościele św. Wawrzyńca poprzez wybór 1 z 3 wariantów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radnemu/ radnej Dzielnicy współredagowania strony internetowej dedykowanej gdyńskim dzielnicom – www.gdynia.pl/dzielnice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania przez Radę Dzielnicy do Prezydenta Miasta Gdyni o przywrócenie funkcjonowania linii 27 w niedziele i święta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie głosowania nad poparciem przez Radę Dzielnicy wniosku mieszkańca skierowanego do Prezydenta Miasta Gdyni o przywrócenie kursowania linii trolejbusowej nr 27 w niedziele i święta.
11. Dyskusja w sprawie organizacji pikniku dzielnicowego w dniu 3 maja 2020 r.
12. Omówienie korespondencji.
13. Wolne wnioski.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.01.2020
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020