VIII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 3 grudnia 2019 r.

Porządek obrad
VIII sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 3 grudnia 2019 r. godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy z dnia 7 listopada 2019 r.
5. Dyskusja z Wiceprezydentem Gdyni ds. Rozwoju – Markiem Łucykiem oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic – Jakubem Ubychem na temat zbliżających się inwestycji oraz innych spraw dotyczących dzielnicy.
6. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami, w tym sprawozdanie z posiedzenia zarządu z dnia 19 listopada 2019 r.
7. Omówienie przygotowań do wydarzenia pn. Bożonarodzeniowe Kolędowanie.
8. Kontynuacja dyskusji z poprzedniej sesji w sprawie organizacji ruchu przy kościele św. Wawrzyńca celem wypracowania jednolitego stanowiska radnych w formie opinii (podjęcie uchwały Rady Dzielnicy w tym zakresie planowane jest podczas IX sesji).
9. Omówienie korespondencji.
10. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.11.2019
Data udostępnienia informacji: 22.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2019 09:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.12.2019 09:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik