VII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 7 listopada 2019 r.

Porządek obrad VII sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 7 listopada (czwartek) 2019 r. godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia  01 października 2019r.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu z dnia 22 października 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy zadania w planie finansowym Rady Dzielnicy Wielki Kack na rok 2020.       
7. Omówienie dziesięciu zadań remontowo-inwestycyjnych proponowanych do przekazania do wyceny do Biura ds. Dzielnic pod kątem ewentualnej ich realizacji na terenie dzielnicy Wielki Kack w latach 2019-2023 ze środków budżetu inwestycyjnego Rady Dzielnicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania dziesięciu zadań remontowo-inwestycyjnych celem przekazania do wyceny do Biura ds. Dzielnic pod kątem ewentualnej ich realizacji na terenie dzielnicy Wielki Kack w latach 2019-2023 ze środków budżetu inwestycyjnego Rady Dzielnicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic.
10. Omówienie przygotowań do wydarzenia pn. Bożonarodzeniowe Kolędowanie.
11. Dyskusja poprzedzającą wydanie w formie uchwały opinii przez Radę Dzielnicy w sprawie utrzymania lub likwidacji znaku strefa zamieszkania, bądź też  przeniesienia go do rzeczywistej strefy lub zamiany w/w znaku na inny umożliwiający parkowanie pojazdów przy ul. Źródło Marii na jej bocznym odcinku położonym pomiędzy kościołem  św. Wawrzyńca a Domem Parafialnym Parafii pw. św. Wawrzyńca.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
14. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2019 12:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik