V sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 3 września 2019 r.

Porządek Obrad V sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 3 września (wtorek) 2019 r. godz. 18:00
siedziba Rady Dzielnicy SP nr 20
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.07.2019 r.
5. Omówienie przygotowanego przez Zarząd projektu planu finansowego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Wielki Kack na rok 2020.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019