XII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 2 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XII sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 2 czerwca (wtorek) 2020 r. godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP 20, ul. Starodworcowa 36, Gdynia
(sala gimnastyczna – sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Dzielnicy z dnia 3 marca 2020 r.
5. Informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami oraz z X posiedzenia zarządu z dnia 2.06.2020 r.
6. Prezentacja dwóch wariantów zmiany organizacji ruchu na ul. Źródło Marii w rejonie kościoła św. Wawrzyńca i podjęcie uchwąły w sprawie wydania opinii przez Radę Dzielnicy w tej sprawie poprzez wybór 1 z 2 wariantów.
7. Omówienie wycenionych zadań remontowo-inwestycyjnych wraz z podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę NR VII/2019 z 7 listopada 2019 r. w sprawie: „wskazania dziesięciu zadań remontowo-inwestycyjnych celem przekazania do wyceny do Biura ds. Dzielnic pod kątem ewentualnej ich realizacji na terenie dzielnicy WK w latach 2019 - 20123 ze środków budżetu inwestycyjnego Rady Dzielnicy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady Dzielnicy odnośnie koncepcji przebudowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni przygotowanej na zlecenie ZDiZ - szkic sytuacyjny dołączono do materiałów.
9. Omówienie korespondencji.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.05.2020
Data udostępnienia informacji: 25.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2020 09:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.05.2020 09:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.05.2020 09:54 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
25.05.2020 09:53 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
25.05.2020 09:52 Dodanie informacji Dorota Matejczyk-Waletko