IV sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 30 lipca 2019 r.

Porządek obrad
IV sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 18:00
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji z dnia 4 czerwca 2019 r.
5. Omówienie zadania - "Brakujący chodnik przy ul. Gryfa Pomorskiego".
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
· zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu w związku z realizowaną inwestycją budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą, a ul. Źródło Marii,
· wydania opinii ws. nadania nazwy skweru przy Szkole Podstawowej nr 20- Skwer 66 Pułku Kaszubskiego,
· wniesienia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack- Kacze Buki,
· zapewnienia środków w budżecie 2020 r. na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Kurs Tańca w Wielkim Kacku”
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.07.2019
Data udostępnienia informacji: 17.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2019 14:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik