III sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 4 czerwca 2019 r.

Porządek Obrad
III sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
w dniu 4 czerwca 2019 r. godz. 18:00, siedziba rady dzielnicy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji z dnia 7 maja 2019 r.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu z dnia 28 maja 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji:
1) ds. Inwestycji i Rozwoju,
2) ds. Zieleni, Infrastruktury Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska,
3) ds. Polityki Społecznej, Rodziny i Edukacji,
4) ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
PRZERWA W SESJI – każda z komisji dokonuje wyboru Przewodniczącego i ewentualnie Wiceprzewodniczącego Komisji według kolejności jak wyżej.
 
7. Omówienie spotkań z udziałem Zarządu Dzielnicy.
8. Omówienie Korespondencji (z wyłączeniem tematów poruszonych w pkt 7 i pkt 9).
9. Omówienie spraw organizacyjnych.
10. Podsumowanie udziału przedstawicieli RD w Dniu Sąsiada.
11. Omówienie udziału radnych w Festynie Szkolnym 8 czerwca 2019 r.
12. Omówienie przygotowań do Festynu “Dzień Św. Wawrzyńca” w dniu 10 sierpnia 2019 r. 
13. Dyskusja na temat formuły organizacji wydarzenia pn. "Bożonarodzeniowe Kolędowanie".
14. Dyskusja nt. organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych (pikniki, festyny itp.) w 2020 r.
15. Wolne wnioski.
16. Ustalenie terminu kolejnej sesji – propozycja 3 września godz. 18:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.05.2019
Data udostępnienia informacji: 27.05.2019